Waarom architectuur?

De publieke sector is sterk in beweging. Meer transparantie, betere dienstverlening, en minder regels. Dat zijn de speerpunten van de vele organisaties die samen de overheid en de publieke sector vormen. Maar de praktijk is weerbarstig: hoe krijgt u nu uw organisatie mee om deze doelen te realiseren?

Gaat het om betere dienstverlening? Om een andere werkwijze? Of zijn er problemen met de lopende ICT projecten? En wat heeft u dan nodig?

Architectuur is een hulpmiddel om deze vragen en knelpunten te beantwoorden. Als er sprake is van problemen of knelpunten, dan worden deze in kaart gebracht en wordt er een probleemstelling geformuleerd. Een project start architectuur begint met de opdracht, probleemstelling, de visie en ambities, en de huidige situatie (as-is). Daarna wordt de oplossingsrichting uitgewerkt waarmee men de gewenste situatie kan realiseren, samen met de kaders en randvoorwaarden om dit mogelijk te maken. Dit kan zowel visueel, tekstueel of op een andere manier worden vormgegeven.