About me

Welkom op mijn blog. Ik ben Sheila Ghosh, werkzaam in de ICT sinds 1994 en sinds 2000 als enterprise architect. Ik ontwerp – met mijn team – realiseerbare enterprise, stelsel en keten-architecturen, die verschillende stakeholders met elkaar verbinden en de brug slaan tussen strategie en uitvoering. Ik ben gespecialiseerd in het ontwikkelen van stelselarchitecturen en ketenarchitecturen met een focus op klanten (burgers/patiënten/cliënten), ketenpartners, en (keten-)processen.

De volgende 5 beginselen vormen vaak de basis voor mijn architecturen:

  • gedeelde regie
  • continue verbetering en innovatie
  • privacy & security by design
  • data bij de bron
  • ontkoppeling via open standaarden en services.

Van 2019 t/m 2021 ontwikkelde ik met mijn team de Stelselarchitectuur voor het programma Toekomst Gegevensuitwisseling Werk en Inkomen – voor het Ministerie van SZW. Deze stelselarchitectuur beschrijft een stelsel waarin burgers, bedrijven, overheden en leveranciers met elkaar kunnen samenwerken en biedt een generiek kader voor de ontwikkeling van vernieuwende dienstverlening. Het doel is dat een persoon waar wenselijk zelf regie kan voeren over zijn eigen wensen en problemen, danwel wordt ontzorgd door iemand die hem/haar helpt met vraagstukken zoals schulden, (gebrek aan) inkomen of werk, ziekte en zorg.

Onze focus ligt daarbij op de vraag: hoe zorgen we voor een optimale balans tussen individuen, maatschappelijke en commerciële partijen en de overheid, waarbij de persoon zelf wordt beschermd tegen potentieel misbruik. Daartoe volg ik de verschillende EU ontwikkelingen, zoals de eIDAS 2.0 verordening, de SDG verordening, de EBSI large scale pilots, de CyberSecurity Act en Cyber Solidarity Act.

Ik heb veel affiniteit met bestuurlijke en politieke omgevingen en kan architectuur en technologie in begrijpelijke taal uitleggen. Ook kan ik teams aansturen en resultaatgericht werken in complexe omgevingen.

Specialistische kennisgebieden zijn: internationale standaarden voor gegevensuitwisseling (o.a. RESTful API’s, OAS 3.0, Verifiable Credentials, Verifiable Presentations, EBSI, EBMS, WSDL, DID-Comm, SOAP/XML, JSON-LD), standaarden voor identificatie, authenticatie en autorisatie (SAML, OAUTH, DID/DDO) en eSSIF Lab bouwstenen.

Met deze kennis, en reeds beschikbare bouwstenen kunnen we snel een werkbare architectuur opzetten, en eventuele witte vlekken invullen.