De Enterprise Architectuur richt zich op de organisatie en medewerkers. Vaak zijn ontwikkelingen zoals een re-organisatie, het nieuwe samenwerken, of nieuwe producten en diensten aanleiding om de enterprise architectuur op te stellen of te herzien.


Op basis van de ambities en knelpunten wordt samen met de betrokkenen een schets gemaakt van de doelsituatie (to-be). Daarbij beginnen we met het formuleren van de belangrijkste principes en uitgangspunten. Een architectuurplaat geeft een schets van de omgeving en afhankelijkheden (zoals gemeenschappelijke voorzieningen), en vervolgens worden de kaders en afbakening van de gewenste situatie of oplossingen uitgewerkt.

Een belangrijk aspect is het formuleren en beantwoorden van onderzoeksvragen. Deze onderzoeksvragen en antwoorden vormen de ruggengraat van de architectuur en bieden het programma of project duidelijke keuzes m.b.t. scope, functionaliteit, eisen en inrichtingskeuzes. Ook beveiliging, 24/7, en mobiliteit zijn belangrijke thema's in een enterprise architectuur.