Ontwerp en begeleiding van ICT Projecten

Na het opstellen van een Project Start Architectuur kan een architect het project begeleiden. Als het project in eigen beheer wordt gerealiseerd wordt er vaak een ontwerp opgesteld. Als het project wordt uitbesteed ben ik vaak de opsteller van het Programma van Eisen. In alle gevallen is een architect degene die namens de opdrachtgever het acceptatieproces begeleidt en toetst of het resultaat voldoet aan de eisen, op basis van de testrapportages.

Gerealiseerde projecten:

  • Ontwerp en realisatie van een gepersonaliseerd burgerloket voor de Gemeente Weert
  • Ontwerp en realisatie van een wijk informatie systeem, voor burgers en gemeenten voor de Gemeente Weert
  • Begeleiding van het test en acceptatieproces voor Indie in Oorlog en voor Dwang in de Zorg (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)
  • Ontwerp en realisatie van het Bouwvergunningen portal (zoeken en bestellen van bouwvergunningen van 1920-heden) voor de Gemeente Weert
  • Review van de architectuur van de Gemeente Heerhugowaard
  • Contractmanagement voor het project IRIS voor de Inspectie van de Gezondheidzorg