Kort nieuws

Gestart met Digikoppeling Architectuur - 6 juni 2013

DNA Lab krijgt vorm - 7 juni 2013

Nieuw platform in ontwikkeling - 7 juni 2013

 

Hier ziet u een foto van de aarde 's nachts - gemaakt door NASA. Onze wereld is verbonden door internet en ICT. Architectuur vormt de basis voor deze technologische ontwikkelingen.

Dit is de tijdelijke website van AsIsToBe. Wij zijn druk bezig met ons nieuwe platform. Voorlopig gebruiken wij deze site om onze klanten en partners te informeren over de voortgang en ontwikkelingen.