Wereldwijd zijn er open data initiatieven. Open data zijn openbare registers of gegevens die via internet beschikbaar worden gesteld. Vele apps maken gebruik van open data.

Wikipedia beschrijft de volgende definitie voor open data:[1]

  • Compleet: alle openbare data en informatie
  • Primair: brongegevens, niet geaggregeerd
  • Tijdig: zo snel als kan, om nu te behouden
  • Toegankelijk: voor iedereen, voor elk legaal gebruik, zonder (fin.) drempels
  • Machine leesbaar: voor automatische verwerking
  • Non-discriminatoir: zonder opgaaf v. reden, zonder registratie
  • Open standaarden: zodat het format geen drempel is
  • Open licentie: geen beperking o.b.v. auteurswet, databankenwet, of geheimhouding

Verschillende overheden hebben al een register opgestart met verwijzingen naar open data.

Bron: Wikipedia