Wat is een ketenarchitectuur?

De publieke sector is sterk in beweging. Meer transparantie, betere dienstverlening, en minder regels. Dat zijn de speerpunten van de vele organisaties die samen de overheid en de publieke sector vormen. Maar de praktijk is weerbarstig: hoe krijgt u nu uw organisatie mee om deze doelen te realiseren? En hoe werkt u samen met uw partners.

Gaat het om betere dienstverlening? Om een andere werkwijze? Of zijn er problemen met de lopende ICT projecten of beheer? En wat heeft u dan nodig?

Een ketenarchitectuur is een hulpmiddel om deze vragen te beantwoorden. Hier noem ik enkele voorbeelden van ketenarchitecturen waar ik aan heb gewerkt:

  • Kaders voor projecten m.b.t. samenwerking in de zorg en hulpverlening (Landelijke project Gezamenlijke Beoordeling, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • 5P: de front office architectuur van de Overheid (ICTU tbv BZK)
  • Architectuur voor het Programma Stroomlijning Indicatiestellingen (VWS)
  • Ketenarchitectuur werk en inkomen (BKWI)