Of u nu een probleem hebt dat opgelost moet worden, of u wilt protocollen en procedures herzien, nieuwe materialen en gereedschappen creëren, een betere werkomgeving tot stand brengen of u hebt behoefte aan een specifiek trainingsprogramma: neem contact met ons op en we zullen met u samenwerken om uw doel te bereiken.

Sheila Ghosh is principal architect van AsIsToBe.

Als ervaren ICT architect begeleid ik organisaties om samen met hen het toekomstbeeld te schetsen en vervolgens om het migratie pad van de huidige situatie naar deze toekomst uit te werken. Hierbij maak ik gebruik van mijn kennis van architectuur raamwerken (waaronder NORA/GEMMA, TOGAF, DYA, IAF, Zachman), methoden (zoals Prince II, RUP, Scrum/Agile) en modelleertechnieken zoals Archimate, BPMN, UML.

Grote opdrachten voer ik samen uit met partners, waaronder DNA Academy en SCA Alliance.

Mijn inhoudelijke expertise beslaat de volgende terreinen:

  • Gezondheidzorg en welzijn
  • Werk en Inkomen
  • Cultureel erfgoed
  • E-Overheid
  • NORA, GEMMA en MARIJ (overheidsarchitecturen)
  • Content Management Systemen en Portals
  • Informatiebeveiliging en identity en access management
  • Gegevensuitwisseling en infrastructuur