AsIsToBe is een samentrekking van: “As-Is” wat duidt op de huidige situatie, en “To-Be” waarmee de gewenste situatie wordt bedoeld. Deze kreet beschrijft de opdracht van de ICT architect: om de huidige en de gewenste situatie op bedrijfsniveau, informatie, en technisch vlak in kaart te brengen.

AsIsToBe is opgericht door Sheila Ghosh om klanten in de publieke sector te helpen met het opstellen en verankeren van architectuur.

Mijn inhoudelijke expertise beslaat de volgende terreinen:

  • Gezondheidzorg en welzijn
  • Werk en Inkomen
  • Cultureel erfgoed
  • E-Overheid
  • NORA, GEMMA en MARIJ (overheidsarchitecturen)
  • Content Management Systemen en Portals
  • Informatiebeveiliging en identity en access management
  • Gegevensuitwisseling en infrastructuur